Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 
4.aprīlis – 30.jūnijs
"Olaines raksts – cilvēki rada notikumus"
Novadpētniecības materiālu izstāde cikla "Olainei – 50" ietvaros

Turpinās līdz 2.jūnijam
"Olaine – bibliotēka – cilvēks"
Akcija un izstāde – grāmatzīmes Olainei ar mēles mežģiem un vēlējumiem

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)

 
Turpinās līdz 2.jūnijam
"Ne tam svars, ko ņēmi, bet tam, ko devi"
Preses publikāciju izstāde (1.–12.kl.)

Turpinās līdz 2.jūnijam
"Mēle mežģās Olainē"
Aktivitāte – mēles mežģu veidošana par Olaini (1.–12.kl.)