4.–29.aprīlis
"Ūsiņa zīme – gaismas un dzīvības simbols"
Iespieddarbu izstāde, atīmējot gadskārtu svētkus Ūsiņus jeb Jurģus (23.aprīlis)

4.–29.aprīlis
"Pats galvenais ir cilvēki"
Daiļliteratūras izstāde, veltīta latviešu rakstniecei Ilzei Indrānei — 90 (īst. v. Undīna Jātniece) (1927)