Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 
19.–29.aprīlis
"Šodien stāsta bibliotēka"
Novadpētniecības materiālu izstāde

20.aprīlī plkst. 15:00
"Ar fotogrāfiju un anekdoti"
Bibliotēkas un grāmatu draugu tikšanās

 

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)

 
3.–28.aprīlis
"Grāmata"
Iespieddarbu izstāde (5.–9.kl.), veltīta Pasaules grāmatu un autortiesību dienai (23.aprīlis)

20.aprīlī plkst. 11:00
"Grāmatu draugs – grāmatzīme"
Radošā darbnīca