Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

 
11.–22.aprīlis
"Liela, liela tā dieniņa, kad saulīte rotājās"
Publikāciju un iespiedmateriālu izstāde

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)

 
10.–28.aprīlis
"Liela diena, Liela diena, maza mana villainīt"
Iespieddarbu izstāde par Lieldienām (1.–4.kl.)