1.–31.marts
"Dzīve ir tas, kas palicis tavā atmiņā"
Grāmatu izstāde, atīmējot kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam Markesam — 90 (1927–2014)

1.–31.marts
"Valodniece no Arendoles"
Iespieddarbu izstāde, veltīta latviešu literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 65 gadu jubilejā (1952)