27.februāris – 17.marts
"Visi, kas rāpo, lido un lien…"
Periodikas un grāmatu izstāde par dzīvniekiem (5.–9.kl.)

27.februāris – 24.marts
"Mūsu mīļgrāmatiņas"
Iespieddarbu izstāde (1.–4.kl.)

20.–31.marts
"Detektīvi agrāk un tagad"
Literatūras izstāde (9.–12.kl.)

27.marts – 7.aprīlis
"Spoki – tie nav joki"
Grāmatu izstāde (1.–4.kl.)