2.–13.janvāris

"Lai skan diža slava tiem,
Gredzena glabātājiem!"
Literatūras izstāde (5.–12.kl.), veltīta angļu rakstniekam Džonam Ronaldam Rūelam Tolkīnam — 125 (1892–1973)

2.–20.janvāris
"Sniedziņš sniga, putināja"
Grāmatu izstāde par ziemu (1.–4.kl.)

16.–27.janvāris
"Ducis patiesu dzīvesstāstu"
Publikāciju un grāmatu izstāde (8.–12.kl.), atzīmējot latviešu rakstniecei Laimai Kotai (Muktupāvelai) — 55 (1962)

23.janvāris – 3.februāris
"Sudraba aplis"
Iespieddarbu izstāde (1.–4.kl.), godinot latviešu dzejnieka Vitauta Ļūdēna daiļradi (1937–2010)