5.–31.janvāris

"Kinokritisks pacēlums"
Grāmatu, mediju publikāciju un audiovizuālo materiālu izstāde, veltīta kinokritiķiem Ditai Rietumai – 50 (1967) un Normundam Naumanim – 55 (1962–2014)

5.–31.janvāris
"Cilvēks un viņa laiks"
Daiļliteratūras izstāde, atzīmējot latviešu rakstniekam Egilam Lukjanskim — 80 (1937–2008)

5.–31.janvāris
"Spilgta vārda māksla"
Iespieddarbu izstādē 2016.gadā lasītākās grāmatas Olaines Bibliotēkā

10.janvāris – 31.marts
"Olaines raksts – ielas un nami"
Pirmā novadpētniecības materiālu izstāde ceturkšņa izstāžu cikla "Olainei – 50" ietvaros