Atzīmējot Dzejas dienas 2016

Olaines Bibliotēkā
29.augusts – 1.oktobris
"Uz rudens lapas krasainās"
Iespieddarbu un publikāciju izstāde

 

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
5.–30.septembris
"Sarunās ar dzejniekiem"
Dzejas grāmatu izstāde (5.–9.kl.)