1.–12.augusts
"Praktiski padomi, darba paņēmieni un radošas idejas"
Rokdarbu grāmatu izstāde (5.–9.kl.)

1.–19.augusts
"Plaukstiņas"
Bilžu grāmatu izstāde (vismazākajiem lasītājiem)

1.–26.augusts
"Gadsimtu noslēpumi"
Grāmatu izstādē (9.–12.kl.) vēsturiska sižeta grāmatas

22.augusts – 16.septembris
"Skolā ieti man gribas"
Periodikas izstāde (1.–4.kl.), veltīta Zinību dienai (1.septembris)

1.–31.augusts
"Bērnu un jauniešu žūrija. Vecāku žūrija"
Lasīšanas veicināšanas programma