Bibliotekārā stunda / Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, sadarbībā ar Olaines pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem

 

Pasākuma datums un laiks tiks precizēts