Literatūras izstāde

Franču rakstniekam Andrē Moruā - 130 (1885-1967)