Olainē Dzejas dienu 2014 ietvaros, pasākumā “Dzeja tuvplānā” 25.septembra pēcpusdienā viesojās latviešu dzejnieks Andris Ogriņš. Viņš Olaines Bibliotēku piepildīja ar rudenīgu melanholiju dzejā un siltu vienkāršību attiecībās ar klausītājiem.

Latviešu dzejnieks Andris Ogriņš (1975) tiek dēvēts par sirreālistu, dzejnieku, kura darbos valda valoda, radikāli asociatīva poētika, trāpīgas īsprozu gleznas un metaforu pārpildīti pilsētas pieraksti. Pats dzejnieks uz jautājumu, kas ir dzeja, atbild: “Dzeja nav fantāzija. Dzeja ir lūrēšana pa atslēgas caurumu, kā dzīvo citi. Lūrēšana pa atslēgas caurumu sevī, kā dzīvo tu pats. [..] Dzeja ir emociju koncentrāts. Par dzeju vispār ir grūti runāt.”

A.Ogriņš dzeju sāka rakstīt pirms deviņiem gadiem - trīsdesmit gadu vecumā. Tieši prozas lasīšana autoram sniegusi pirmos impulsus ķerties pie dzejas radīšanas – savulaik tā bija Margarita Perveņecka, kas iedvesmoja jauno dzejnieku. Šobrīd viņš lasa un pārlasa Ilzes Jansones romānu “Insomnia”, Ingas Žoludes grāmatu “Mierinājums Ādama kokam”, Ingas Ābeles atāstu krājumu “Akas māja”, paužot viedokli, ka Latvijā sievietes ir spēcīgākas prozā, savukārt dzejai vairāk pievēršas vīrieši. Jautāts par latviešu dzejniekiem, kuru darbus ieteiktu palasīt, dzejnieks min Arvi Vigulu, Jāni Rokpelni, Uldi Bērziņu, Amandu Aizpurieti, piebilstot, ka nav konkrēta liriķa, kurš būtu autoritāte – “no katra pa kādam dzejolim”. Ja dzejā ir “jūtama enerģija, tad patīk”, saka A.Ogriņš, kurš tajā meklē “kaut ko traku, kas liek smadzenēm iekustēties, spēcīgas emocijas, zemestrīci zem kājām, zibeni, pērkona dārdus”.

Dzejnieks A.Ogriņš sevi uzskata par pesimistu. “Kādreiz es sevi uzskatīju par lielu fatālistu. Tagad es esmu maziņš fatālists. Mēs piedzimstam, dzīvojam, nomirstam. Tas arī viss. Varbūt vēl ir pēcnāves dzīve...” Un kā dzejnieks viņš “redz reālo pasauli. Tāda, kāda tā ir”, tādēļ arī raksta visiem, pats sev esot mērs. Domas raisoties dienas pirmajā pusē, tad arī pierakstot.

Klātesošajiem bija iespēja dzirdēt dzejas lasījumus paša autora izpildījumā no viņa topošā trešā dzejas krājuma. A.Ogriņš lasīja savu dzeju “lēni. Pa rindai. Lai var saprast.” Dzejas priekšlasījumu atzinīgi vērtēja sanākušie olainieši, atzīstot, ka jaunākajos dzejoļos caurvijas ideja un tie ir nobriedušāki. Tomēr iemācīties kādu dzejnieka dzejoli būtu izaicinājums!

 

                         tu esi grāmatzīme

                         starp debesīm un melno

                         zemi.

                         es izlasu slapjo graudaino lappusi –

                         pa kripatai vien,

                         pa salvetei ar noslēpumainas sejas nospiedumu

                         tajā,

                         un pāreju uz debesīm...

                                                              /Andris Ogriņš/

 

*********
Informācija par A.Ogriņu

Pirms septiņiem gadiem par sevi jaunais dzejnieks Andris Ogriņš teica: “Dzimis 1975.gadā Rīgā. Vidējo izglītību pieklājības pēc ieguvu vakarskolā. Tālāk sekoja veiksmīga izvairīšanās no dienesta Latvijas Bruņotajos spēkos, kāzas un dažādas darba vietas.” (1)

Un šajos septiņos gados Andris Ogriņš ir rakstījis, dzejojis, publicējies gan dažādos periodiskajos izdevumos, gan internetā, kā arī izdevis divus dzejas krājumus - “es zvēru pie kraukļiem” (2008) un “zem pulksteņa pulkstenis” (2011), un vienu dzejprozas krājumu “Pēdējā santīma grāmata” (2012), kurā ievietoti 30 īsi stāsti. Par savu pirmo grāmatu 2009.gadā jaunais dzejnieks saņēma Literatūras gada balvu “Spilgtākā debija” un Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Izcilības stipendiju. Savukārt otrā dzejas grāmata tika nominēta “Labākais dzejas krājums 2011”. (2)

Šā gada sākumā dzejnieks teica: “..dzīvoju Rīgā. Rakstīšana ir vienīgais, ar ko nodarbojos.” (3)

Atsauces:
(1) Ogriņš, A. Lai iet... : [ar īsām ziņām par autoru]. Karogs, Nr.1 (2007, janv.), 37.-47.lpp.
(2) Ogriņš, A. Ādams : [stāsts]. Diena Piel. "Kultūras Diena un izklaide", Nr.21 (2014, 30.janv.), 16.-17.lpp.
(3) Andris Ogriņš : biogrāfija [tiešsaiste]. Rīga : Latvijas Literatūras centrs, [b.g.] [skatīts 2014.gada 18.septembrī]. Pieejams: http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.php?id=274

 


Foto no pasākuma galerijā.


Foto pilnā izmērā (zip arhīvā) var lejupielādēt šeit.

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: dzeja, dzejas dienas, Olaine, Andris Ogriņš, Dzeja tuvplānā