Dzejas mēnesī - septembrī, Olaines Bibliotēkā viesosies latviešu dzejnieks Andris Ogriņš, lai 25.septembrī klātesošajiem sniegtu iespēju baudīt dzeju, ielūkoties dzejnieka radošās dzīves līkločos un dzejā.

Andris Ogriņš ir rīdzinieks, kurš prot arī skaldīt malku, pļaut ar izkapti un ganīt govis. Studējis Rīgas Tehniskajā universitātē. Strādā algotu darbu un raksta dzeju, kura “nāk no tukšuma, no nekurienes un arī aiziet tukšumā”, atzīst dzejnieks.

Līdz šim izdoti divi dzejas krājumi - “es zvēru pie kraukļiem” (2008) un “zem pulksteņa pulkstenis” (2011), un viens dzejprozas krājums “Pēdējā santīma grāmata” (2012), kurā ievietoti 30 stāsti. Par savu pirmo grāmatu 2009.gadā jaunais dzejnieks saņēma Literatūras gada balvu “Spilgtākā debija” un Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Izcilības stipendiju. Savukārt otrā grāmata tika nominēta “Labākais dzejas krājums 2011”.

Dzejnieks Kārlis Vērdiņš (1) par grāmatu “es zvēru pie kraukļiem”: “..dzejā pastāv liels risks, ka dzejoļa pēdējai rindai vairs nav nekāda sakara ar pirmo, jo ārkārtīgi trausls ir tas mats, kas savieno visu tekstu, bieži vien tā ir tikai intonācija". Atsevišķos Andra Ogriņa dzejoļos parādās “sava paradoksālā loģika”, kuros dzejnieks sevi piesaka kā latviešu dzejā praktiski nepastāvošās sirreālisma tradīcijas kopēju.

Dzejnieks un esejists Jānis Rokpelnis (2) par dzejas krājumu “zem pulksteņa pulkstenis”: Andra Ogriņa dzeja ir “asociatīvi blīva, bagāta ar alūzijām. Taču šis blīvums nav racionāli izpunktierēts, bet allaž emocionāli piepildīts. Dzejnieka dziļā kultūra un emocionālais spriegums ļauj lasītājam izsekot pat vispārdrošākajiem viņa iztēles līkločiem”.

Atsauces:
(1) Adamaite U. Andris Ogriņš. Dzīvoju mirklim [tiešsaiste]. Rīga : Kultūras Diena, 2008 [skatīts 2014.gada 18.septembrī]. Pieejams: http://www.diena.lv/izklaide/andris-ogrins-dzivoju-mirklim-608255
(2) Andris Ogriņš : biogrāfija [tiešsaiste]. Rīga : Latvijas Literatūras centrs, [b.g.] [skatīts 2014.gada 18.septembrī]. Pieejams: http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.php?id=274

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: dzeja, dzejas dienas, Olaine, Andris Ogriņš, Dzejas dienas 2014