Tikšanās ar dzejnieku Andri Ogriņu, lai baudītu "emocionāli piepildītu un poētiska temperementa piesātinātu" vakaru, klātesot dzejai "latviešu sirreālisma tradīcijā". Pasākums Dzejas dienas 2014 ietvaros.