Iespieddarbu izstāde „Ceļotprieks”

Sestā pieturvieta – Latvija