Programmā:

11:00 Piemiņas brīdis Gunāram Priedem Lāčplēša kapsētā

12:00 Sarunas par Gunāru Priedi un izstādes apskate Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā

13:00 Kopoto rakstu "Gunāra Priedes dzīve un darbi" 5.sējuma atvēršana, tikšanās ar Kopoto rakstu veidotājiem, Gunāra Priedes lugu režisoriem un aktieriem kultūras namā "Lielvārde"

 

Aicināti visi interesenti!

 

Ieeja bez maksas!