Neklātienes ceļojums kopā ar Nikolaju Sapožņikovu.