Cēsu CB kolēģu sagatavotā fotomateriālu izstāde no laikraksta " Druva"  rubrikas

"Pastaigā"- Cauri gadsimtiem Amatas novadā kādreiz un tagad no 9.janvāra skatāma Nītaures pagasta bibliotēkā, bibliotēkas darba laikā