Malēnieši vienmēr ir pratuši cītīgi un aizrautīgi strādāt, spēlēt teātri, dziedāt un dejot. Un vienmēr kā labs draugs un padomdevējs malēniešiem ir bijusi, un ir joprojām, grāmata. Tāpēc Malienas bibliotēka darbojas jau 115 gadus.

Ap 1890. gadu Malienas centrā Brenci atradās klēts, kurā pagasta zemnieki glabāja labību. Vietējie zemnieki daudz strādāja un kļuva turīgāki. Sāka savās saimniecībās celt klētis savas labības uzglabāšanai, un lielā klēts kļuva nevajadzīga. Tāpēc ap  1913.gadu to likvidēja . Pagasta izglītotākie cilvēki klēti pārveidoja tautas namā, kur viena telpa tika atvēlēta bibliotēkai.  1896.gadā nodibināja bibliotēkas biedrību, barons fon Fītenhofs ir šīs biedrības priekšnieks. Viņš biedrībai ziedo 100 rubļu grāmatu un grāmatu skapja iegādei. Priekšnieka vietnieki bija pagasta vecākais Juris Krusa, skolotāji Bricmanis un Kļaviņš. Skolotājs Kļaviņš bibliotekāra pienākumus veica  12 gadus.

1924.gada 19.jūnijā biedrības pilnvarotais Roberts Stirna parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 547 grāmatas fonda papildināšanai.

Kara laikā grāmatām bijuši grūti laiki, ļoti daudzas grāmatas gājušas bojā. Rosīgāks bibliotēkas darbs sākās ar Malienas  atdalīšanos no Mālupes pagasta.

Bibliotekāres Margas Briltes laikā tiek iekārtotas 3 pārvietojamās bibliotēkas un noorganizēta  grāmatu pievešana mājās .  Tika rīkoti dažādi pasākumi- grāmatu apskati, literārās tiesas.

Danielas Vaļģes laikā plaši tika izvērsta sabiedriski politiskās literatūras propaganda. Jaunāko grāmatu apskats tika nolasīts pa radiomezglu.

Alda Purmale nostrādāja visilgāk bibliotekāres darbā – 24 gadus. Darbs bija saistīts sociālistiskās likumības un darbaļaužu tiesisko audzināšanu. Viņa aktīvi darbojās padomju tradīciju veidošanā un piedalījās tautas nama rīkotajos pasākumos, kā arī spēlēja vietējā teātrī, dziedāja un dejoja.

Maz pamazām sākās  mūsu valsts pārkārtošanās. Bibliotēkai trūkst līdzekļu grāmatu un periodikas iegādei. Bibliotekāres darbs tiek samazināts uz 0,5 slodzi, kaut gan darba apjoms paliek iepriekšējais. Grūtajā laikā bibliotēkā darbu uzsāk Vizma Dravniece, kas strādā arī kā tautas nama vadītāja.

Kopš 2006.gada bibliotēkā strādā Daina Baltā. Tieši pēdējā desmitgadē bibliotēkā ir notikušas vislielākās pārmaiņas. Bibliotēka ir pārcēlusies uz jaunām, gaišākām un plašākām telpām. Ir iekārtota bērnu istaba, kurā bērni var rotaļāties, spēlēt spēles un pamazām iepazīt grāmatu lasīšanas prieku. Bibliotēkā ir ienākušas mūsdienu tehnoloģijas – datori ar interneta pieslēgumu. Tagad bibliotēka ir ne tikai vieta, kur ņemt lasīšanai grāmatas un periodiskos izdevumus, bet uz šejieni cilvēki nāk lasīt ziņas internetā, kārtot maksājumus, runāties ar draugiem „Skaipā”, rakstīt e-pasta vēstules, noskatīties arī latviešu filmas. Bibliotēkai ir ļoti laba sadarbība ar Malienas pirmsskolas izglītības iestādi „Mazputniņš” un Malienas pamatskolu. Notiek dzejas dienas, tiek atzīmētas rakstnieku un dzejnieku jubilejas. Bibliotēkā notiek patriotiskais darbs, lai jaunajos cilvēkos ieaudzinātu lepnumu par savu valsti. Bibliotēka vienmēr atsaucīgi piedalās visos pasākumos, kurus rīko pagasta pārvalde, tautas nams, biedrība „Mēs – Malienai”, Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš” un Malienas pamatskola. Bibliotēka arī mūsdienās ir tā gaišā bāka, kas Malienas cilvēkus izglīto un dod cerību nākotnei.

Adrese

Brenci, Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359

Kontaktinformācija

Tālr.: 64354906 (Bibliotēkā)
E-pasts: bibl.maliena@aluksne.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:08:00-17:00
  • O:08:00-16:30
  • T:08:00-16:30
  • C:08:00-16:30
  • P:08:00-16:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv