No 2018. gada 19. marta līdz 23. martam visā Latvijā norisināsies “Digitālā nedēļa” (iepriekš tā tika dēvēta par E-prasmju nedēļu), kuras mērķis ir aicināt sabiedrību pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Arī Madonas novada bibliotēka un Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts Digitālās nedēļas ietvaros sagatavojis plašu aktivitāšu piedāvājumu dažādām mērķauditorijām.

 

Digitālās nedēļas aktivitātes Madonā:

 

 

19.marts 10:00-17:00 Komplektēšana un kataloģizācija
Mērķauditorija: skolu bibliotekāriem
Individuālas konsultācijas un praktiskās nodarbības pie datoriem skolu bibliotekāriem, lai kopā ar Madonas novada bibliotēkas speciālistiem papildinātu zināšanas un uzlabotu prasmes bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

 

20.marts 11:00-13:00 OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai
Mērķauditorija: mazie un mikro uzņēmumi
Īsa prezentācija un praktiska darbošanās ar rīku “OiRA” pie datora, ekspertu vadībā. Rīks “OiRA” ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem, kuros strādā līdz 20 darbiniekiem. Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt savā uzņēmumā esošos darba vides faktorus, un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

 

20.marts 13:30-14:00 mācību projekts mazajiem un mikro uzņēmumiem, un pašnodarbinātajiem
Mērķauditorija: mazo un mikro uzņēmumu pārstāvji, pašnodarbinātie
ERAF un LIKTA rīkotā projekta Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” prezentācija, kas piedāvā mācības ar ERAF līdzfinansējumu. Mācību mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba produktivitātes paaugstināšanu.

 

20.marts 14:00-15:30 lekcija “Uzņēmuma digitālā identitāte”
Mērķauditorija: mazo un mikro uzņēmumu pārstāvji, pašnodarbinātie
Nodrošinot uzņēmuma profesionālu reprezentāciju digitālajā vidē ir jāņem vērā dažādi aspekti, ko vajadzētu ievērot, lai tieši Jūsu uzņēmums būtu starp atpazīstamākajiem. Uzņēmuma digitālo identitāti veido gan tā mājaslapa, gan sociālo tīklu profili, gan citi vizuālie elementi. Seminārā pasniedzējs iepazīstinās ar šī brīža aktualitātēm digitālajā vidē un pastāstīs, kā veicināt savas uzņēmējdarbības efektivitāti un popularitāti.

 

21.marts 11:00-13:00 Ar datoru uz Tu
Mērķauditorija: pensionāri un bezdarbnieki
Datorapmācības pensionāriem un bezdarbniekiem, kuru laikā tiks piedāvāta iespēja apgūt pamatiemaņas darbā ar MS Word, Power Point, Excel programmām.

 

22.marts 11:00-12:30 Vai visam rakstītajam var ticēt?
Mērķauditorija: pensionāri un bezdarbnieki
Informācijas meklēšana un atlase Internetā, kā arī sociālajos tīklos – Twitter, Facebook, Draugiem.lv, kritiski izvērtējot resursa uzticamību, sekmējot medijpratību un informācijpratību.

 

23.marts 11:00-13:00 Noderīgi rīki mācībām, studijām, darba un ikdienai
Mērķauditorija: ikviens interesents
Apmācības pie datoriem, iespēja izveidot GMAIL e-pastu un iepazīt GOOGLE bezmaksas rīkus, kā arī grafiskā dizaina tiešsaistes platformu CANVA.

 

23.marts 14:00-15:00 Domā. Analizē. Izvērtē un lieto
Mērķauditorija: bērni
Nodarbības bērniem par drošību internetā un medijpratību.

 

 

Papildus informācija par Digitālo nedēļu:

Attīstoties tehnoloģiju laikmetam, pastāvīgi pieaug iespējas dažādas ikdienas vajadzības un situācijas atrisināt elektroniski – ikdiena nav iedomājama bez saziņas ar līdzcilvēkiem tiešsaistē, pieaug arī valsts pakalpojumu, kurus var saņemt digitāli, skaits. Lai šīs iespējas varētu pilnvērtīgi izmantot, nepieciešamas labi attīstītas iemaņas digitālo tehnoloģiju lietošanā. Kā liecina Eiropas Komisijas dati, vairāk nekā trešdaļai (37%) Eiropas iedzīvotāju darbspējīgā vecumā nepiemīt pietiekamas digitālās prasmes, bet 13% šādu prasmju nav nemaz. Ja runājam par situāciju Latvijā, vien ceturtdaļa sabiedrības (25%) uzskata, ka viņu e-prasmes ir ikdienas vajadzībām atbilstošas, - tā liecina “Eurobarometer” veiktā pētījuma rezultāti. Tikmēr 8% aptaujāto savas e-prasmes vērtē kā drīzāk nepietiekošas, bet 13% atzīst, ka viņu prasmes ir par vāju ikdienas vajadzībām.

“Digitālā nedēļa ir nozīmīga iniciatīva visā Eiropā. Nedēļas ietvaros īstenotie pasākumi ir iedzīvotāju un uzņēmēju iespējas gan klātienē, gan attālināti iepazīt un izmēģināt valsts un pašvaldību piedāvāto e-pakalpojumu klāstu. Iedzīvotāji arvien biežāk novērtē tiešsaistē sniegto pakalpojumu laika un finanšu resursu ieguvumu. Tāpēc Digitālās nedēļas laikā aicinu iedzīvotājus un uzņēmējus no visiem Latvijas reģioniem iesaistīties plānotajos pasākumos klātienē vai attālināti,“ uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis.

“Digitālās nedēļas laikā īstenotās aktivitātes veicina ne tikai digitālās plaisas mazināšanu starp dažādām paaudzēm, bet arī sniedz ilgtspējīgu ieguldījumu Latvijas informācijas sabiedrības stiprināšanā. Digitālās prasmes ir priekšnosacījums ikviena uzņēmuma, indivīda un valsts sekmīgai attīstībai un konkurētspējai, tāpēc priecē, ka Latvija katru gadu ir starp aktīvākajām kampaņas dalībvalstīm visā ES. Aicinu arī šogad visus interesentus izmantot Digitālās nedēļas sniegtās iespējas apgūt jaunas un pilnveidot jau esošās iemaņas,” stāsta LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

 “Digitālās nedēļas” ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kuru norisei varēs sekot līdzi interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Tāpat būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. Šogad būtiskākie pasākumos apskatītie temati būs: datos balstīta sabiedrība, digitālās prasmes nākotnes profesijām, drošība un pārliecība digitālajā vidē, kritiskā domāšana un mediju pratība u.c.

Plašāka informācija par Digitālās nedēļas pasākumiem un tiešraidēm pieejama tīmekļa vietnē www.eprasmes.lv.“Digitālā nedēļa” Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas “ALL Digital Week 2018” ietvaros, kas Latvijā notiek jau devīto reizi. To organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA). Pērn kampaņas laikā visā Latvijā tika organizēti 638 digitālajām prasmēm veltīti pasākumi, kuros piedalījās vairāk nekā 24 000 iedzīvotāju.

 

Papildu informācija:

Laura Jansone

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 67026418

E-pasts: laura.jansone@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv