No bibliotēku vēstures Lizumā


1839.gadā Tirzas mācītājs P.E.Šacs Velēnā (Lizuma pag.) ierīkoja lasāmu bibliotēku un izdalīja grāmatas lasīšanai, bet tā pēc viņa aiziešanas 1854.gadā iznīkusi.

1918.gadā bibliotēka atrodas Lizuma pilī, tagadējā ķīmijas kabinetā. Līdz 1919.gada maijam par bibliotekāri strādā Berta Apinīte (Blīgzna).

Lizuma pagasta bibliotēka bija vienīgā pagasta bibliotēka Gulbenes rajonā, kas darbojās arī Otrā pasaules kara laikā "Dzirnavkalna" mājās, par bibliotekāri strādāja Velta Grigule.

Arvīds Vilnis 1945.gadā grāmatas izsniedz svētdienās, kad bibliotēka atrodas skolas internātā.

Pēckara periodā līdz 1974.gada oktobrim bibliotēka atrodas tautas namā, tagadējās garderobes telpā:

1947. - 1959. bibliotekāre Vija Mīlenberga,

1959. - 1961. bibliotekāre Vija Vālodze- Sulataure,

1961. - 1967. bibliotekāre Necija Siliņa,

1967. - 1980. bibliotekāre Zaiga Apinīte,

Ar 1973.gadu bibliotēkā ir otrs darbinieks Velta Ivanova, kura pārņem b-kas vadību ar 1980.gadu.

No 1980 - 1983.gadam kā otrs darbinieks strādā Skaidrīte Burkite.

1974.gadā bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām kolhoza "Spars" administratīvajā ēkā, 2003.gadā tiek iekārtota lasītava.

Ar 2004.gadu bibliotēkā kā otrs darbinieks strādā Ligita Ozoliņa (ar 2005.gada 16.jūniju apstiprināta par bibliotēkas vadītāju).

2012.gada 30.decembrī darbu bibliotēkā beidz Velta Ivanova, kura bibliotēku darbam atdevusi 41 gadu.

Ar 2013.gada 5.februāri kā otrais darbinieks bibliotēkā ir Evita Dārzniece

 

 Bibliotēkas darbs skaitļos

2000. – 2013. gads

Gads

Lasītāji

Apmeklējumi

Izsniegums

Fonds

Iedzīvotāju skaits

Pavisam

Bērni

Pavisam

Bērni

Pavisam

Bērni

2000

411

148

3771

1010

9559

1786

8492

1690

2001

428

158

3879

1209

10693

2936

8509

1692

2002

430

155

4016

1185

11146

2493

9199

1686

2003

412

140

3422

964

9540

2129

9550

1678

2004

383

155

3753

1235

10576

2359

9036

1647

2005

364

156

5852

2839

11178

2640

8966

1646

2006

393

171

6182

2209

12422

3197

8426

1634

2007

326

135

8669

5455

10625

2658

8107

1606

2008

468

217

9654

6043

9204

1591

7818

1589

2009

402

188

11138

6764

10163

1614

7543

1558

2010

415

169

11609

6467

11946

1564

7454

1505

2011

415

180

10179

4066

10815

1226

7798

1493

2012

418

172

8606

 2929

12520

1042

7167

1469

2013 408 113 10248 2197 12642 892 8244 1457
2014 416 147 10131 2379 12248 984 8831 1443
2015 426 108

6760

1375 11754 881 9109 1425

 

2015. gadā bibliotēka piedāvā 33 dažādus žurnālus (sponsoru un dāvinājumu žurnāli un žurnāli, kuri pirkti par pašvaldības līdzekļiem).

Adrese

Akācijas, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425

Kontaktinformācija

Tālr.: 64497654 (Bibliotēkā)
E-pasts: lizuma.biblioteka@gulbene.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:9:00-16:00
  • O:9:00-17:00
  • T:9:00-17:00
  • C:9:00-17:00
  • P:9:00-17:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv