Neformālās apmācības senioriem (50+) no 18. februāra līdz 1. martam.