Dzintras Žuravskas dzeja. 

Tagi: dzeja, Latviešu dzeja, Dz.Žuravska