Lizuma pagasta un Lizuma vidusskolas bibliotēkas kopā ar visām Gulbenes novada bibliotēkām uzsākušas darbību VKKF mērķprogrammas «Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte» atbalstītajā projektā «Runča Misiņa lasīšanas stacijas».

Mēs, bibliotekāri, vēlamies attīstīt bērnos interesi par grāmatu, veicināt lasītprieku, ieinteresējot un motivējot bērnus un jauniešus lasīt grāmatas gan tradicionāli, gan interaktīvi. Projektā piedalās 12 Gulbenes novada pagastu bibliotēkas,17 skolu bibliotēkas un Gulbenes novada bibliotēka. Kolekcijā ietilpst 52 grāmatas. Katrai klašu grupai kolekcijā ir 13 grāmatas. Runcis Misiņš aicina izlasīt vismaz 5 grāmatas laikā no oktobra līdz maijam. Klašu grupas ir četras:

  • 1.- 2.klase
  • 3.- 4.klase
  • 5.- 6.klase
  • 7.- 9.klase

1.- 4.klase grāmatas var saņemt skolas bibliotēkā, bet 5.- 9.klase grāmatas varēs saņemt Lizuma pagasta bibliotēkā.

Katrs dalībnieks saņems īpašu lasīšanas karti, kurā bibliotekārs ielīmēs vienu uzlīmi par katru izlasīto grāmatu. Dalībniekiem būs aktīvi jāiesaistās bibliotekāru piedāvātajos pasākumos. Aktīvākajiem grāmatu lasītājiem gaidāmas tikšanās ar grāmatu autoriem, kā arī motivācijas balvas.

Runcis Misiņš viesosies arī novada skolas un pagastu bibliotēkās.

Lizuma bibliotekāri