23. aprīlī, bibliotēku nedēļas "Informēts un vesels" ietvaros rīkojam nelielu 2013. gada čaklāko lasītāju:

  • Ziedonis Lasmanis
  • Iveta Audziša
  • Maija Kadaša
  • Silvija Muraško
  • Jānis Aigars
  • Janīna Caune
  • Jānis Augulis
  • Nadežda un Kārlis Krastiņi
  • Nora Kalvīte
  • Daiga Pajate

godināšanas pasākumu un tikšanos pie tējas tases kopā ar Laimu Klimonu.