Limbažu Galvenajā bibliotēkā plānotie pasākumi un izstādes decembra mēnesī
Izstādes 
 
  • 1. decembrī – Jauno grāmatu diena un jaunieguvumu izstāde.
  • Līdz  8.decembrim novadnieces Montas MEDNES fotoizstāde „Otrā pusē”.
  • No 9. – 31. decembrim literatūras izstāde „Adventes un Ziemassvētku laikā...”.
  • No 1. – 31. decembrim informatīva materiālu izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”.
 
 
Pasākumi 
 
  • 1.decembrī no plkst. 10.00 „Bibliotēkas jauno grāmatu dienas „Lasītāju kluba” ceturtā tikšanās. 

JGD lasītājus uzrunās Limbažu novada pašvaldības jaunievēlētā kultūras     speciāliste Mārīte SAULĪTE. Stāstīsim par bibliotēkas datu bāzēm, to veidošanu un pielietojumu, literatūras apskatā iepazīstināsim ar JGD jaunieguvumiem un dalīsimies pārdomās par izlasīto.

  • 3. decembrī (sestdien) plkst. 14.00 Teātra mājā Limbažu Galvenās bibliotēkas pasākumu ciklā „Mūsu viesis” ar savu jaunāko darbu literāro lasījumu viesojas dzejniece, prozaiķe Daina AVOTIŅA
  • 8. decembrī plkst. 16.00 visi interesenti tiek aicināti uz sarunu par Limbažu vēsturiskā centra ēku renovāciju jaunāko projektu realizāciju Burtnieku ielas kvartālā. Stāsta Limbažu muzeja speciālists Gundars PLEŠS.

Pasākums notiek Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Limbažos, Rīgas ielā – 9.

Ziņu sagatavoja:
Zeltīte Millere
Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra
bibliotēku informācijas speciāliste
Kontaktinformācija: 64070747
E-pasts: zeltite@inbox.lv; millere@limbazubiblioteka.lv
Internets: http://www.limbazubiblioteka.lv

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Limbažu Galvenā bibliotēka, Decembris