Brigita Bijone un viņas sirdslieta- deja

 

Cilvēki, kas iemīļojuši deju agrā jaunībā, ir ļoti bagāti, jo viņus diendienā pavada skaistums.    /U.Žagata/

Prezentācija sagatavota Alūksnes novada pašvaldības novadpētniecības konkursam "Latvija- 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi." Prezentācija tika izvērtēta un ieguva 3.vietu prezentāciju vidū.Tā ir nozīmīgs ieguldījums Liepnas pagasta vēstures dokumentēšanā, izpētot un apkopojot faktus un atmiņas par ievērojuamu Liepnas skolotāju un kultūras darbinieci Brigitu Bijoni.

Te, uzklikšķinot uz šo saiti: http://www.slideshare.net/bibliotekare1967/brigita-bijone-un-vias-sirdslieta-dejas-sastdts-2015gada-septembr, varēsiet ieskatīties Brigitas Bijones dzīvē un darbos. Skolotāja dejai veltījusi 62 savas dzīves gadus. Šajā prezentācijā apkopoti skolotājas Brigitas radošās darbības gadi no 1954.- 2004.gadam.  Plānots rakstīt monogrāfiju un papildināt materiālu klāstu.

Mīlestību uz deju var notēlot, nospēlēt, bet uz brīdi. Nodzīvot dzīvi dejai un atdot tai tik daudz gadus var tikai retais. Mēs savā dzīvē šādu cilvēku sastapām. Tā ir Skolotāja- BRIGITA BIJONE!

  Paldies par atsaucību un sadarbību deju skolotājai Brigitai prezentācijas tapšanā!

Arī šeit var izlasīt interesantu rakstu  par deju skolotāju Brigitu Bijoni: http://dziedundejo.lv/skolotaji/stasts/liepna-brigita-bijone

Liepnas teātra pirmsākumi

 

        Jūs vienkārši nezināt, kas ir teātris. Ir pasaulē sarežģītas mašīnas, bet teātris ir pati sarežģītākā…/M. Bulgakovs "Teātra romāns"/

        Cilvēki maina paradumus, dzīvesvietas, ceļus, pa kuriem dodas dzīvē uz priekšu. Taču aiz sevis kaut ko atstāj, vienalga vai, tās būtu atmiņas vai notikumi, var būt tas ir kāds dzīvesstāsts par teātri… Vienam ciklam sākoties, cits noslēdzas, bet zudis nav nekas, jo paliek atmiņās, fotogrāfijās, laika liecībās un dzīvesstāstos.

Te, uzklikšķinot uz šo saiti: http://www.slideshare.net/bibliotekare1967/liepnas-tetrim-10 , varēsiet ieskatīties Liepnas teātra vēsturē.

Te, uzklikšķinot uz šo saiti: http://www.slideshare.net/bibliotekare1967/liepnas-tetra-pirmskumi-mazliet-no-vstures, varēsiet ieskatīties Liepnas teātra "TROKSNIS- 10" gadu vēsturē. Prezentācijas autore: dramatiskā pulciņa vadītāja Inese Toka. Sastādīta prezentācija 2014.gada rudenī , sakarā ar teātra "Troksnis" 10 gadu jubileju.

 

Projekts „Kultūras mantojums Liepnas pagastā”


2011.gada aprīļa beigās Ziemeļvidzemē noslēdzās projekts „Kultūras mantojums” (Unknown cultural heritage values in common natural and cultural space). Projekta partneri bija Igaunijas Valsts mežu apsaimniekošanas centrs, Valsts meža dienests un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts u.c.

Divu gadu laikā bijušajos Valmieras, Valkas, Alūksnes un Limbažu rajonos 74 pagastu teritorijās kultūras mantojuma liecību meklēšanu un apzināšanu veica 70 cilvēki, reģistrējot vairāk nekā 17 tūkstošus objektu. Inventarizācijas veikšanā iesaistījās vietējie iedzīvotāji - gan mežinieki, skolotāji, ģeogrāfi, gan muzeju darbinieki, studenti un tūrisma speciālisti. Digitāli uzmērīti tika arī zināmie vēsturiskie objekti, kas jau atrodas valsts aizsardzībā (senkapi, pilskalni, apmetnes, muižas, alejas), bet kuru koordināšu uzmērīšana līdz šim nebija veikta. Tomēr galvenokārt uzmanība veltīta tām neapzinātajām vēstures liecībām, kurām agrāk nav pievērsta vēsturnieku un ainavu speciālistu uzmanība – mežsaimniecības vēstures liecībām, kaļķu cepļiem, seniem tiltiņiem un vēsturiskiem ceļiem, akmeņu krāvumiem un vecsaimniecībām, kā arī citiem maz zināmiem vēsturiskiem objektiem. Gandrīz visi atzīmētie objekti apskatāmi publiski pieejamā kartē http://mkt.vmd.gov.lv/cultural/ . Izmantojot lapā atrodamo „Lietotāja palīgu”, viegli varēs atrast dažādus objektus, apskatīt to fotogrāfijas un pat izlasīt kādu teiku vai nostāstu.

Lai sniegtu ieskatu projekta rezultātos un radītu priekšstatu par kultūras mantojuma dažādību lauku ainavā, tapusi grāmata „Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti”- http://www.vmd.gov.lv/public/ck/files/VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B%281%29.pdf

Arī Liepnas pagasta fotogrāfijas var skatīt šeit: http://foto.inbox.lv/liepnasinesei/21-02-2013-Projekts-quotKultuuras-mantojums.

Liepna laiku lokos

 

Te var izlasīt interesantu rakstu par Liepnas Purnavu- http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2011_files/4numurs/J_Urtans_Liepnas_Purnava_LVIZ_2011_4.pdf


 Liepnas pagasta vēsturiskās vietas un cilvēkus var skatīt šajā prezentācijā uzklikšķinot uz saiti. Atsaucoties uz tēmu par medniecību Liepnas pagastā ir vērts uzklikšķināt uz H.Brutana raksta "Par Liepnas mežniecības bukiem" no laikraksta "Mednieks un makšķernieks" Nr.8, (01.08.1939.). Divas lapas vēsta, ka varējām ar tiem lepoties.

 1940.gadā bija saimniecības, par kurā vērts bija rakstīt. To var lasīt D. Latkovska rakstā "Godalgotās saimniecības: Liepnas Polsas", laikrakstā "Mana sēta", Nr.6 (09.02.1940.) Attēlā redzamā ēka ir Garo saimniecībā. Kādreiz tā bija pie Augusta Jelnieka mājām un vēlāk klāt tika pieceltas graudu kaltes.

Dubultdisks „Liepnas folklora. Veretīsi, raugetīs”.

 

Joprojām atkal un atkal var bibliotēkā klausīties mūzikas dubultdisku „Liepnas folklora. Veretīsi, raugetīs”, kas tika izdots 2008.gada janvārī mūzikas ierakstu izdevniecībā „Upe tuviem un tāliem”.

Ieraksta klajā nākšana plašākai sabiedrībai dod iespēju iepazīt Malienas robežpagasta savdabīgo kultūras mantojumu, kas veidojies dažādu ietekmju un identitāšu iespaidā, tādējādi ieņemot nozīmīgu vietu Latvijas tradicionālās kultūras vidē.

Liepnas ierakstā ietverti gan tradicionālie dziedājumi (talku, kāzu un plesku balsi, bēru dziesmas, ziņģes u.c.), gan tradicionālās mūzikas paraugi (danči), gan arī stāstījumi (pasakas, teikas, nostāsti u.c.) vietējā izloksnē. Bez tam ierakstam līdzās ir pievienots arī neliels videomateriāls. Te var ieskatīties dejā "ŠAINE'", bet "Liepnas Jūli", deju, kas bija jautra un  raksturīga Liepnas meitām un puišiem, var klausīties tikai kompaktdiskā.

Pateicoties Tautas mūzikas centra vadītāja Māra Jansona organizētajām folkloras ekspedīcijām 20.gs. 90.gados Liepnā filmētā un ierakstītā materiāla klāsts ir tik bagātīgs, ka Liepnas folklorai veltītais ieraksts tiek izdots dubultdiskā.

Ieraksta nozīmīga sastāvdaļa ir buklets (teksts latviešu un angļu valodā), kurā sniegtas ziņas par Liepnas folkloru un tās izpildītājiem, kā arī par pašu Liepnas pagastu.

Ieraksts paredzēts cilvēkiem, kurus neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās interesē tradicionālā kultūra.

Darbs izdots, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepnas pagasta finansiālajam atbalstam.

Adrese

Liepnas vidusskola, Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Kontaktinformācija

Tālr.: 23372661 (Bibliotēkā)
E-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:8:00-16:00
  • O:8:00-16:00
  • T:8:00-16:00
  • C:8:00-16:00
  • P:8:00-16:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv