2018. gada 20. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 8. stāva lasītavā notiks pirmās slāvu ābeces "Букварь" faksimilizdevuma prezentācijas pasākums.


Pasaules senākā slāvu ābece tika publicēta baznīcslāvu valodā 1618. gadā Svētā Gara pareizticīgo brālības tipogrāfijā Vievē, Lietuvas lielkņazistē. 52 lapas kabatas formātā satur slāvu alfabētu, divu un trīs burtu zilbju piemērus, vienkāršus baznīcslāvu vārdus, pieturzīmju sarakstu, ciparus (kiriliskajā tradīcijā), kā arī gramatikas un lasīšanas pamattekstus, tostarp reliģiskās himnas, lūgšanas, baušļus, sprediķus.


Faksimilizdevums sastāv no ābeces pilnizmēra kopijas, tekstu tulkojuma mūsdienu baltkrievu valodā un zinātniskajiem komentāriem krievu, baltkrievu un angļu valodā. Izdevums ir tapis, pateicoties Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas (BNB) iniciatīvai kā sadarbības projekts ar vairākām baltkrievu un ārvalstu organizācijām. Viens ābeces faksimilizdevuma eksemplārs nonāks LNB krājumā un turpmāk būs pieejams bibliotēkas lasītājiem. Dāvinājumu pasniegs BNB direktors Romāns Motuļskis (Роман Мотульский).


LNB un BNB vieno ilggadēja sadarbība. Iepriekšējos gados gan literatūras apmaiņas ceļā, gan kā dāvinājumi ir saņemtas vērtīgas baltkrievu grāmatas, kas veido interesantu LNB krājuma šķautni un piedāvā iespēju ikvienam interesentam labāk iepazīt kaimiņu zemes tautu, tās vēsturi un kultūru.
 


Informāciju sagatavoja:

Viktorija Moskina

Galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: viktorija.moskina@lnb.lv

Tālr.: 67806131