2018. gada 14. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks saruna "Vai Dievs var būt deja?" un meditācija (vada Rinalds Grants).


Sarunas impulss būs Ričarda Rora grāmata "Dievišķā deja", kurā galvenā uzmanība veltīta kristietības stūrakmenim, bet vienlaicīgi arī daudzu klupšanas akmenim – Svētajai Trīsvienībai.


Kopīga meditācija.


Rinalds Grants ir Rīgas Vecās Ģertrūdes draudzes mācītājs un Lasāla Kontemplācijas skolas "Via integralis" programmas dalībnieks.


Dalība bez maksas, iepriekš reģistrēties nav nepieciešams.