2018. gada 30. jūnijā plkst. 12.00 Cēsu pils parkā, Cēsīs, sarunu festivālā "LAMPA" uz skatuves "Apgaismo" notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) diskusija "Ja bibliotēkas nepastāvētu, vai kāds tās izgudrotu?". Ieeja bez maksas.

 
Laiki mainās un tiem līdzi mainās arī bibliotēkas, pārtopot no ekskluzīvām informācijas iegūšanas vietām par kultūras un izglītības centriem visplašākajā nozīmē. Šobrīd mēs pavadām būtisku ikdienas daļu virtuālajā pasaulē, tāpēc arvien svarīgāka kļūst klātienes saskarsme. Vai tā kļūs par jauno bibliotēku lomu? Vai bibliotēku tradicionālā misija - nodrošinot vienlīdzīgu uzticamas informācijas iegūšanu – vēl ir aktuāla? Vai bibliotēka būs primāri kultūras, izglītības vai sociālā iestāde? Vai bibliotēkas būs vajadzīgas arī pēc 50 gadiem, un ja jā – kādas būs to funkcijas, un vai tās vēl sauks par bibliotēkām?


Sarunā piedalīsies:
Uldis Zariņš – Latvijas Republikas Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos;

Viesturs Celmiņš – sociālantropologs;

Laura Dmitrijeva – telpiskās plānošanas eksperte;

Dzidra Šmite – Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja;

Natālija Krama – Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore;

Anda Baklāne – LNB Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas vadītāja

Andris Vilks – LNB direktors

 

Aicinām sekot līdzi diskusijas aktualitātēm arī LNB sociālajos tīklos, lietojot mirkļbirkas #lnblv un #lampalnblv
  

 
Papildu informācija:

Augusts Zilberts

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: +371 26472501

E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv