Lai veicinātu Latvijas bibliotēku nozares darbinieku informētību par jaunākajiem procesiem literatūrā Latvijā un pasaulē un sekmētu bibliotēku krājuma kvalitātes pilnveidošanu, 2018. gadā LNB Bibliotēku attīstības centrs realizē vairāku pasākumu kopu.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma pie Latvijas bibliotekāriem atgriezies digitāls ikmēneša ieteicošs izdevums “Literatūras ceļvedis”, un 2018. gada 16. maijā LNB Konferenču centrā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tiek organizēta konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”. 

 

 Konferencē ar priekšlasījumiem  piedalīsies vadošās literatūrzinātnes pētnieces, kas klausītājus iepazīstinās ar mūsdienu daiļliteratūras tendencēm. Dr. philol. Ieva Kalniņa stāstīs par latviešu jaunāko literatūru, tostarp inovācijām, tradicionalitāti un izklaidi. Fantāzijas un šausmu literatūras žanrus un to pārstāvniecību latviešu literatūrā atklās Dr. philol. Bārbala Simsone, Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone pievērsīsies literatūras procesa fiksācijai un pieejamībai digitālajā vidē. Ar Baltijas vēstures mazāk zināmo notikumu interpretāciju rakstniecībā iepazīstinās Dr. philol. Zanda Gūtmane, un konferences noslēgumā par procesiem jaunākajā literatūrā stāstīs Dr. philol. Maija Burima. 

 
Konferences programma

 

Pieteikties konferencei lūdzam tiešsaistē: https://ej.uz/16_05_zinasanas līdz 2018. gada 10. maijam.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Vjatere

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67716053; mob.:26785817

E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Tagi: Literatūra, Konferences