2018. gada 20. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē (1. stāvā) notiks domnīcas "Creative Museum" diskusija "Muzeju efektivitāte. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs".


Dalība bez maksas. Pieteikšanās: ineta.simansone@creativemuseum.lv (link sends e-mail).


Ievērojot resursu apjomu, kurš 10 gadu laikā ieguldīts Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) attīstībā, tā publiski pieejamā gala produkta kvalitāte liek uzdot virkni jautājumu:

  • Vai NMKK uzrāda optimālo paredzamo rezultātu?Vai NMKK kļūst lietotājam draudzīgāks?
  • Vai autonomas krājuma digitālās uzskaites sistēmas muzejos ("Meandrs", MUPUS, KAUS) sniedz atbildi uz NMKK nepilnībām?
  • Kas ir LNB īstenotais "Kultūras mantojuma satura digitalizācijas projekts" 2017–2021 un ko paredz tā ietvaros pieteiktā 70 000 muzeju priekšmetu digitalizācija? 
  • Kā tas sasaucas ar NMKK un tā kvalitātes uzlabošanu?

Diskusijā piedalīsies:

Una Balode, Kultūras informācijas sistēmu centra projektu koordinatore,

Jana Ķikāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā mantojuma centra vadītāja,

Austra Ziļicka, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniece,

Līva Klabere, Rundāles pils muzeja Krājuma nodaļas vadītāja,

Iveta Derkusova, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores vietniece krājuma darbā,

Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas pārstāvis.


Diskusijas moderatore: domnīcas "Creative Museum" vadītāja Ineta Zelča-Sīmansone.

Diskusiju novēros un skatu no malas piedāvās kultūras socioloģe Dr.soc. Maija Spuriņa.


Šis ir "Creative Museum" diskusiju cikla "Muzeju efektivitāte" papildu pasākums.


2018. gada maijā "Creative Muzeum" plāno veikt pētījuma un diskusijās gūto viedokļu kopsavilkumu ar mērķi izstrādāt rekomendācijas.