2018. gada 28. februārī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Pasākuma tēma – pagastu bibliotēkas, to vieta un loma Latvijas lauku kultūrvidē.

 
Mūsu valsts publisko bibliotēku darbiniekiem veikt savu galveno misiju – ar optimismu sagaidīt ikvienu mazu un lielu apmeklētāju un likt viņam justies kā vienīgajam gaidītajam – šī brīža lauku sociāli ekonomiskajā situācijā nav ne vienkārši, ne viegli. Var droši apgalvot, ka mūsu aroda pārstāvjiem, īpaši tiem, kas mazajās lauku bibliotēkās pārsvarā ir vienas personas bibliotēkas darbinieki, zināmā mērā pat nākas būt fanātiķiem. Cikla pasākumā šoreiz uzklausīsim triju dažādu Latvijas reģionu pagastu bibliotekāres, kuru darba pieredze ir ļoti atšķirīga, taču viņas vieno patiesa mīlestība savu darbu un pagasta ļaudīm.

 
Tikšanās laikā iepazīsim šādas pagastu bibliotēkas un to darbinieces:


  Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēka (kādreizējā Stukmaņu bibliotēka) uzskatāma par vienu no senākajām Latvijas lauku bibliotēkām; tās vēstures epizodes aplūkojamas LNB Atbalsta biedrības 2018. gadā atklātajā ceļojošā izstādē “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Bibliotēkas vadītāja Alita Kluša savā darbā allaž ir radoša un vadās pēc trijiem pamatprincipiem: elastīgums, izcilība un arī… nepieciešamais konservatīvisms!;

 

Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka, kuras vadītāja Dainuvīte Bērziņa ir pieredzējusi bibliotekāre, vienmēr atradusi gan vietējus, gan citvalstu sadarbības partnerus un ir erudīta un nenogurdināma jaunu darba virzienu īstenotāja;

 

Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkas pirmsākumi arī meklējami sen – tālajā 1880. gadā. Jau 38 gadus par bibliotēkas vadītāju strādā profesionāļu lokā pazīstamā nozares speciāliste Maiga Livčāne. Pavisam neilgu laiku, bet ļoti inovatīvi un enerģiski darbu bibliotēkā uzsākusi Jūlija Mihņonoka, un viņai ir daudz oriģinālu domu, ko paust Latvijas bibliotekārajai sabiedrībai.


Pasākuma ievaddaļa tradicionāla – ar spilgtiem akcentiem no jaunienākušiem un agrākos gados bibliotēku nozares lasītavā saņemtiem publisko bibliotēku darbā noderīgiem izdevumiem klātesošos iepazīstinās LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.


Pasākuma apmeklējums ir bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Īpaši gaidīti Latvijas publisko bibliotēku speciālisti, lai gan interesanti būs ikvienam – paredzam daudzpusīgu un auglīgu pieredzes un viedokļu apmaiņu!


Aicinām uz tikšanos Bibliotekāru stāvā 28. februārī!

 

 
Informāciju sagatavoja:

Anda Saldovere

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv

Tālr.: 67716047; 29336112