2017. gada novembrī un decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs, realizējot Mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020. gadam Īstenošanas plāna aktivitātes, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti organizē izbraukuma mācību seminārus “Ievads medijpratībā” piecās reģionu galvenajās bibliotēkās.

Noslēguma seminārs notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 13. decembrī plkst. 11.00-15.30.

 

Semināra programmā būs lekcijas – priekšlasījumi ar šādu aptverto tēmu loku: 

Medijpratības koncepti un terminoloģija, jēdzienu „Medijpratība”, „Informācijpratība”, „Digitālā pratība” lietojums. Mediatora koncepts medijpratības kontekstā. Pedagogs kā medijpratības mediators. 

Mediju vide Latvijā, tradicionālo un jauno digitālo mediju darbības pamatprincipi, to funkcijas un nozīme sabiedrībā. Mediju komercializēšanās un medijpratība, reklāmas ietekme uz mediju satura lietotāju.

Digitālo mediju darbības pamatprincipi, to funkcijas un nozīme sabiedrībā. Sociālo mediju loma sabiedrības dzīvē. Sociālie mediji un medijpratība. Sociālie mediji un digitālā pratība.

Viltus ziņas (“Fake news”), jēdziena “viltus ziņas” lietojums, izplatītāko viltus ziņu veidi, kā tās atpazīt, kā uz tām reaģēt. 


Semināra mērķis ir veicināt bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt bibliotekāriem saprast viņu lomu un iespējas sabiedrības mediju izglītībā. Semināram ir kā teorētiska tā praktiska ievirze, sniedzot iespēju apgūt teorētiskas pamatzināšanas par medijpratību, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus bibliotēkas darbā, veicinot bibliotēkas lietotāju spēju kritiski izvērtēt mediju saturu. 

 

Lūdzam reģistrēties semināram, izmantojot tiešsaistes anketu: ej.uz/seminaru_LNB līdz š.g. 7. decembrim.

 

Detalizēta informācija un programma tiks izsūtīta reģistrētajiiem dalībniekiem.

Tagi: Semināri, Medijpratība