Erlanda Koldinga Nīlsena (Erland Kolding-Nielsen) darba mūžs galvenokārt veltīts bibliotēku un atmiņas institūciju vadībai un attīstībai.

Ilgstoši strādājis par Dānijas Karaliskās bibliotēkas ģenerāldirektoru (1986–2017), bijis cieši saistīts ar Kopenhāgenas Universitātes bibliotēkas, Dānijas Nacionālā grāmatu un drukas muzeja, Dānijas Nacionālā fotogrāfijas muzeja un Dānijas Karikatūru muzeja darbību.

 

Nīlsena starptautiskais ieguldījums nozarē ir ievērojams – viņš bijis LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) viceprezidents (1999–2002) un prezidents (2003–2006), tādējādi ietekmējot šīs organizācijas un Eiropas zinātnisko bibliotēku attīstību. Strādājis arī citās bibliotekāru profesionālajās organizācijās – Bibliotheca Baltica, ECPA (the European Commission on Preservation and Access), IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions) Nacionālo bibliotēku sekcijā (Standing Committee of the Section for National Libraries), kā arī UNESCO Starptautiskajā ekspertu padomē.

 

Kaut arī Nīlsens pamatizglītību ieguvis vēstures un politikas zinātnēs, viņa aizrautība ar darbu bijusi īpaša: lai varētu personīgi uzraudzīt un vadīt Dānijas Karaliskās bibliotēkas – Melnā dimanta – celtniecības procesu, apguvis būvniecības un celtniecības iemaņas.

 

Nīlsens uzskatāms par vienu no izcilākajiem, kompetentākajiem un spilgtākajiem Eiropas bibliotēku speciālistiem, kurš dalījies zināšanās un pieredzē ar daudzu valstu kolēģiem, tostarp Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) speciālistiem. Savulaik viņš veicis arī Latvijas kultūras institūciju darbības izpēti, atbalstījis Gaismas pils būvniecību, palīdzējis pamatot ēkas celšanai nepieciešamo finansējumu. Nīlsena progresīvajam un labvēlīgajam atbalstam UNESCO Starptautiskajā ekspertu padomē bija būtiska un izšķiroša loma Gunāra Birkerta projektētās Gaismas pils projekta īstenošanā. 

 

Par nopelniem Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes sadarbībā kultūras un izglītības jomā 2008. gadā Nīlsenam piešķirts Latvijas valsts Ordeņu kapitula apbalvojums – viņš iecelts par Atzinības krusta komandieri.

 

Pirmdien, 30. janvārī, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks Nīlsenam veltīts piemiņas pasākums.

Ziņu sagatavoja:

LNB Bibliotēku attīstības centrs

Tagi: Gaismas pils, bibliotekāri, Bibliotēku direktori, Dānijas Karaliskā bibliotēka