2014. gada 21. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 11. stāvā notiks diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme, kas būs veltīta Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) gadskārtējās ģenerālkonferences aktualitātēm.

IFLA 80. ģenerālkonferences nosaukums bija "Bibliotēkas, pilsoņi, sabiedrība: zināšanu saplūšana", to ievadīja pirmskonference, un paralēli ģenerālkonferencei notika vairākas satelītkonferences.

Par pasākuma norises vietu bija izvēlētas Latvijai gana tuvas Eiropas pilsētas: Liona un Parīze (Francija), Frankfurte pie Mainas (Vācija) un Ženēva (Šveice). Konferencē piedalījās kupls skaits Latvijas pārstāvju: Andris Vilks, Artūrs Žogla, Uldis Zariņš, Anita Goldberga, Aiva Stūrmane, Jogita Sauka, Anda Baklāne (LNB), Doloresa Veilande (Rīgas Centrālā bibliotēka), Baiba Mūze („Tieto Latvia”),  Astra Pumpura (Ventspils Galvenā bibliotēka), Olga Kronberga (Valmieras bibliotēka) un Ilga Erba (Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka).

LNB direktors A. Vilks "Gūtenberga galaktikas" klausītājus informēs par IFLA paspārnē rīkoto pasaules nacionālo bibliotēku direktoru saietu (Conference of Directors of National Libraries, CDNL) un "ExLibris" semināru. LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs A. Žogla piedalījās IFLA Laikrakstu sekcijas pirmskonferencē Ženēvā, kur stāstīja par LNB veikto laikrakstu digitalizāciju. LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs U. Zariņš IFLA pirmskonferencē prezentēja tēmu "Eiropas Savienības autortiesību konsultācija: bibliotēku un to lietotāju vajadzības", līdz ar to "Gūtenberga galaktikas" apmeklētājiem būs iespēja uzzināt jaunumus autortiesību jomā. Savukārt IFLA ģenerālkonferencē U. Zariņš demonstrēja plakātu par jauno LNB ēku. Konferences laikā daudzi tās dalībnieki izteica vēlmi apmeklēt jauno LNB, tika ieteikts pieteikt bibliotēku IFLA programmai "1001 pasaules bibliotēka, kuru apmeklēt", kā arī publicēt rakstu par LNB žurnālā "Alexandria". LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas speciāliste A. Baklāne IFLA satelītkonferencē Parīzē nolasīja referātu "Ilgais ceļš uz Gaismas pili", bet LNB Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītāja A. Stūrmane un autoritatīvo datu eksperte J. Sauka klausījās referātus IFLA satelītkonferencē Frankfurtē pie Mainas (konferences tēma – inovācijas resursu kataloģizēšanas un piekļuves standartos). Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore A. Pumpura piedalījās plakātsesijā Lionā ar plakātu "Esi aktīvs – piedalies!", kas demonstrēja Ventspils bibliotēkas pakalpojumus senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

IFLA ģenerālkonferences laikā Lionā tika pieņemta deklarācija par piekļuvi informācijai un attīstību (Lyon Declaration on Access to Information and Development). Lionas deklarācija ir daļa no Apvienoto Nāciju Organizācijas attīstības programmas pēc 2015. gada, un tajā pausts, ka piekļuves palielināšana informācijai un zināšanām veicina ilgtspējīgu attīstību un dzīves līmeņa uzlabošanos.

IFLA notikumu aculiecinieki "Gūtenberga galaktikas" apmeklētājiem sarūpējuši daudzveidīgu un saistošu informāciju par nozares aktualitātēm. Laipni gaidīti visi interesenti!

Ziņu sagatavoja:
Aina Štrāle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67806128
E-pasts: aina.strale@lnb.lv

Tagi: Gūtenberga galaktika, Diskusiju klubi