Šī gada 19. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Rīgā, Mūkusalas ielā 3 notiks konference "Bibliotēkas – pārliecinošas mūžizglītības projektu rezultātu popularizētājas" (Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects).

Konference veltīta mūžizglītības organizāciju un bibliotēku sadarbībai popularizējot izglītības projektu rezultātus.
 
Konferences referentu vidū ir Lianne Knobela, Bredas publiskās bibliotēkas pārstāve (Nīderlande), Pers Paludans Hansens, Eiropas Pieaugušo izglītības asocialcijas presidents, Tallinas Universitātes  asociētā profesore Aira Lepik.
Konferences darba valoda – angļu.
 
Pasākums norisināsies projekta "Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai" ietvaros un tajā piedalīsies gan Eiropas mūžizglītības, gan bibliotēku nozaru pārstāvji, kā arī citu nozaru problemātikas interesenti.
 
Konferences norisi atbalsta Eiropas Savienības Mūžizglītības programma.
Vietu skaits ierobežots, tādēļ lūdzam iepriekš reģistrēties: http://ej.uz/muzizglitibas_konferenci

Konferences programma

 

9:30 – 10:00

Registration, coffee

10:00

Welcome, Mr. Uldis Zariņš, Head of Strategic Development, National Library of Latvia

10:10

The modern library as a necessary link in the network of lifelong learning.

Ms. Lianne Knobel, Breda Public Library, the Netherlands

10:30

New perspectives in lifelong learning: Mr. Per Paludan Hansen, President of European Association for the Education of Adults (EAEA)

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15-11:45

Di-XL project results: Di-XL Model for sustainability of results of lifelong learning projects. Ms.Vita Žunda, Di-XL Project manager

11.45 - 13:00

Panel session. Cooperation for dissemination: Examples from 5 countries

- Marta Dziluma, National Library of Latvia

- Audrone Kisieliene, Social Innovation Fund, Lithuania

- Kostas Diamantis Balaskas, Action Synergy, Greece

- Martin Barna, Sedukon, Czech republic

- Predrag Djukič, Begrade City Library, Serbia

13:00 –14:00

Lunch

14.00 – 14.40

Interactive session involving all conference participants

14:40 - 15:30

Panel session of stakeholders “Using Di-XL Model in Lifelong Learning Systems and Other Sectors”

- Jasmina Ninkov, Director, Belgrade City Library, Serbia

- Ennata Kivriņa , Director of EU Education Programmes Dpt., National Agency,  Latvia,

- Aira Lepik, Tallinn University Expert of Libraries’ Sector, Estonia

- Baiba Moļnika, Director General, UNESCO National Committee, Latvia

- Guntra Kaufmane, Head of Projects and Continuing Educ.Dpt., National Centre for Education, Latvia

15:30-15:45

Awards “Excellence in Cooperation for Promoting Lifelong Learning in Libraries”

15:45-16:00

Closing of the conference; Conference photo

Ziņu sagatavoja:
Marta Dziļuma
Projektu vadītāja
Pakalpojumu departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 67806118

Tagi: Projekti, Konferences, Mūžizglītība, Di-XL