2014. gada 16. septembrī plkst. 17:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas A. Ģintera lasītavā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 5. stāvā) notiks Dr. hist. Gvido Straubes lasījums - diskusija "Zemnieku izglītošanas problēmas Vidzemē 18. gs.  - oficiālo amatpersonu aktivitātes un privātā iniciatīva".


Pasākums notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra priekšlasījumu cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros. Lasījumos paredzēts aicināt vēsturniekus, literatūrzinātniekus, kultūrvēsturniekus un citu humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētniekus dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un atziņām un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.