2014. gada 15. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks 6. stāva atvēršanas pasākums.

11:00 – 11:40 Svinīgās uzrunas

11:00 – 17:00 Karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītavā
• Ekspozīcija "Pirmās kartes latviešu valodā un to izstāstīšana"
• Ekspozīcija "Latvijas teritorijas robežu maiņa gadsimtu garumā"
• Rīgas dzejas kartes izstāde

11:00 – 14:00 Savas ceļa kartes zīmēšana kopā ar ilustratoriem:
Reini Pētersonu, Maiju Līdumu, Sabīni Mooru un Robertu Galviņu

13:00 – 14:00 Rīgas dzejas kartes performances

11:00 – 17:00 Sīkiespieddarbu lasītavā
• Ekspozīcija "Sīkiespieddarbu alfabēts"
• LNB krājuma skaistāko etiķešu skate
• Vēsturiskās galda spēles

14:00 – 17:00 Ekskursijas pa Gaismas pili (pieteikšanās reģistratūrā)

 

Papildinformācija