2014. gada 30. maijā Latvijas Nacionālā bibliotēka un Rundāles pils muzejs
aicina apmeklēt starptautisku konferenci "Ex Bibliotheca Ducis Curlandiae", kas notiks Rundālē, Rundāles pils muzejā.

Starptautiskā konference sniegs daudzveidīgu ieskatu Latvijas bibliofilijas tradīciju attīstībā no 16. līdz 20. gadsimtam.  Latvijas, Somijas un Zviedrijas grāmatzinātnieki iepazīstinās ar dažādu Baltijai un Ziemeļeiropai nozīmīgu grāmatu krājumu izcelsmi, to likteņiem Latvijā un ārpus tās. Konferencē paredzēta arī viedokļu apmaiņa par bibliofilo kolekciju izpētes pieredzi un starptautiskas sadarbības iespējām retu un unikālu izdevumu prezentācijā.

Referāti:

 
Par krāšanas mirklīgumu un krājēju apņēmības mūžīgumu - Jānis Krēsliņš (Zviedrija)
Johans Albrehts fon Korfs: Kurzemes grāmatu krājējs un viņa bibliotēka - Esko Hekli (Somija)
Kurzemes hercogu bibliotēkas daļa Helsinku Nacionālajā bibliotēkā – grāmatu māksla un izcelsme - Sirka Havu (Somija)
Bīronu nama Kurzemes hercogu bibliotēkas - Imants Lancmanis (Rundāles pils muzejs)
Kā aprakstīt nepazīstamo: publikācijas par Kurzemes hercogu bibliotēku (19.-21.gs.) - Viesturs Zanders (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte)
Retu un unikālu izdevumu prezentācija un eksponēšana - Andris Vilks (Latvijas Nacionālā bibliotēka)
Vācbaltu bibliofilu kolekcijas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – Lilija Limane (Latvijas Nacionālā bibliotēka)
Ievērojamākie Baltijas bibliofili agrīnajā informācijas laikmetā - Jana Dreimane (Latvijas Nacionālā bibliotēka)
 
Konferences sākums plkst. 11.00. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam veikt iepriekšēju reģistrāciju.
Reģistrētiem apmeklētājiem tiks nodrošināta vieta autobusā no Rīgas uz Rundāli un atpakaļ uz Rīgu.

Lūdzam pieteikt dalību konferencē, reģistrējoties tiešsaistē līdz 2014. gada 28. maijam.