2012. gada 28. septembrī plkst.15.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Mūzikas un mākslas nodaļā (Rīgā, Brīvības ielā 49/53) notiks Bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" rudens sezonas pirmā sanāksme.

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Assotiations and Institutions, IFLA) gadskārtējā ģenerālkonference šogad notika 2012.gada 11-17. augustā Helsinkos. Latviju tajā pārstāvēja 12 bibliotekāri un informācijas speciālisti. Ģenerālkonferences pamattēma: "Bibliotēkas — pārmaiņas virzošais spēks: iedvesmojot, pārsteidzot, paverot jaunas iespējas". Šī gada ģenerālkonferencē akcents tika likts uz bibliotēkām kā radošuma un sociālās komunikācijas centriem — šo funkciju veikšanā uz pasaules fona jo spilgti izceļas Somijas bibliotēkas, kuras bija iespēja apmeklēt ģenerālkonferences dalībniekiem. Savus sasniegumu varēja parādīt arī Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB), eksponējot izstādi "Viena diena bibliotēkā" Helsinku publiskajā bibliotēkā. Par Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) izstrādājamo stratēģiju, jauno speciālistu lomu tās veidošanā un īstenošanā ģenerālkonferences dalībniekiem stāstīja LBB Jauno speciālistu sekcijas aktīvistes (Daces Ūdre, Silva Suhaņenkova, Sanita Malēja) un LBB priekšsēdētāja Silvija Tretjakova.


Konferencē liela uzmanība tika veltīta jaunajām informācijas tehnoloģijām. ASV komunikācijas pētnieks, grāmatas "The Googlization of Everything: (And Why We Should Worry)" ("Vispārējā guglizācija (Kādēļ mums vajadzētu satraukties)", 2011) autors Siva Vaidhyanathan plenārsesijā apgalvoja, ka nevis mēs lietojam "Google", bet "Google" lieto mūs. "Google" nepiedāvā universālu un objektīvu informācijas, bet atlasa datus atkarībā no attiecīgajā reģionā valdošā politiskā režīma nostādnēm, bagātu uzņēmumu mārketinga vajadzībām. Bažas rada arvien pieaugošais informācijas apjoms, ko monopoluzņēmums iegūst savā īpašumā. Pagaidām uzņēmums postulē savu labdabību (tās moto — Don't be evil), taču tā politika nav gluži skaidra un jebkurā brīdī var radikāli mainīties. Zinātnieks kritizē bibliotekārus par to, ka tie nevēlas uzņemties atbildību par sekām, kādas var rasties, bibliotēkām iesaistoties “Google” projektos un tādējādi vēl nostiprinot uzņēmuma pozīcijas.


Visi, kas vēlas uzzināt šī gada IFLA ģenerālkonferences novitātes, aicināti pulcēties 28. septembrī plkst.15.00 šogad jaunatvērtajā Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā, Brīvības ielā 49/53 — uz "Gūtenberga galaktikas" rudens sezonas pirmo sanāksmi. Par iespaidiem Helsinkos stāstīs konferences dalībnieces: Doloresa Veilande, Ilze Marga (RCB), Silvija Tretjakova (Latvijas Nacionālā bibliotēka) un Baiba Mūze (Latvijas Universitāte). Aicinām dalīties savās pārdomās arī citus konferences dalībniekus. Rudens allaž ir bagāts gadalaiks, kad vētījam gan dabas dāvanas, gan tālu un tuvu ceļu vasaras iespaidus. Uz tikšanos!

Ziņu sagatavoja:
Diskusijkluba sekretariāts
Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Bibliotēku attīstības institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67312776

Tagi: Gūtenberga galaktika, Diskusijas, Diskusijklubi, IFLA ģenerālkonferences