VKKF 2018.gada projektu konkursa 3.kārtā atbalstīts Kursīšu bibliotēkas sadarbībā ar kultūras darba organizatori izstrādātais projekts “Portrets tuvplānā (8)”, gūstot 720.00 euro lielu finansiālu atbalstu.

Projekts turpina, jau iepriekšējos projektos aizsākto pamatdomu organizēt tikšanās ar latviešu literātiem, kultūras personībām un iepazīt to daiļradi un personību, veicināt interesi par grāmatām un lasīšanu, bagātināt  kultūrvidi.

Projekta laikā no 2018.gada novembra līdz 2019.gada maijam reizi mēnesī tiks organizētas tikšanās ar latviešu literātiem, dzejniekiem, kultūras personībām Kursīšu bibliotēkā pieaugušajiem un Kursīšu pamatskolā bērniem, lai iepazītu to personību un literāro darbību, bagātinātu sevi un ieinteresētos par lasīšanu. Plānotas tikšanās ar folkloras pētnieci, grāmatu autori  Janīnu Kursīti-Pakuli, rakstnieci Māru Jakubovsku, rakstnieci Andru Manfeldi, dzejnieku, žurnālistu Tomu Treibergu, kultūras personību, režisoru Jāni Streiču, bērnu un jauniešu grāmatu autori Vitu Štelmaheri.

Projekta “Portrets tuvplānā” iepriekšējās septiņās kārtās kopš 2011.gada notikušas tikšanās ar 35 Latvijā zināmiem autoriem un no VKKF piesaistīts vairāk kā 4000 euro liels finansējums. Projekta aktivitātes atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde.

Ziņu sagatavoja:

Projekta vadītājs Mārtiņš Lagzdons


Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs


 

Tagi: Portrets tuvplānā, VKKF projekts