2018. gada 14. maijā plkst. 11.00 Kursīšu pamatskolā (Kalna ielā 2, Kursīšos) notiks pasākums "Ar prieka pieskārienu" - tikšanās ar grāmatu autori Lindu Nemieru.


Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!