Kursīšu pamatskolā

14.05.2018. plkst. 11.00

Pasākums „Ar prieka pieskārienu” tikšanās ar grāmatu autori Lindu Nemieru

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!