Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

10.05.2018. plkst. 16.00

Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 4.posma NOSLĒGUMS