Kursīšu pamatskolā

20.04.2018. plkst. 9.30

Pasākums „Grāmatu tēli atdzīvojas” tikšanās ar grāmatu ilustratori Agiju Staku

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (7). Bilžu grāmatas” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!