Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

2.03.-31.03.2018.

J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja izstāde

“Saldus ev. lut. draudzes mācītājs Romans Auseklis Vanags”