Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

13.03.2018. plkst. 19.00

Lasītāju kluba tikšanās – literatūras balvas