Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
01.03.2018. plkst. 16.00
Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4.posma 7.kārta